Co To Jest Błąd Ręcznego Podawania Drukarki Brother I Jak Go Naprawić?

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

Może pojawić się komunikat o błędzie wskazujący, że masz problem z podajnikiem informacji drukarki bratniej. Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu i jesteśmy skłonni porozmawiać o nich nieco później.NIE WOLNO ładować więcej niż jednego arkusza papieru na raz do tacy bocznej. W przeciwnym razie może wystąpić całkowite zacięcie papieru.NIE WOLNO WKŁADAĆ stu kartek do normalnego portu podawania podczas publikowania z plastikowej tacy papieru. Uruchomienie przedmiotu może spowodować każde zacięcie papieru.

NIGDY nie wkładaj więcej niż jednego arkusza papieru do podajnika ręcznego RSS. Ta operacja może spowodować poważne zacięcie papieru.NIE WOLNO ładować papieru wewnątrz szczeliny podawania ręcznego podczas drukowania z tacy papieru. To narzędzie może powodować zacięcia papieru.

„Podajnik boczny” to komunikat wskazujący, że ustawienie tacy urządzenia jest ustawione na „Podajnik boczny” ze źródłem papieru wiadomości w sterowniku modelu, jednak w naszym ręcznym gnieździe podawania nie ma papieru.

1. Często ładuj tkaninę papieru do tacy bocznej. Dokument powinien faktycznie być offline i ukrywać konkretną wiadomość.

jeden. Naciśnij â–² â–¼ lub , aby renderować Ustawienia ogólne, a następnie naciśnij OK.

b. Naciśnij â–² lub â–¼, aby wyświetlić Param. zasobnika, a następnie naciśnij OK.

w. Naciśnij â–² lub , aby wyświetlić â–¼ Podawanie ręczne, a następnie naciśnij OK.

d. Naciśnij â–² i aż â–¼ wskaże Wył., a następnie rozpocznij marketing. Na wyświetlaczu na chwilę pojawi się komunikat „Akceptowane”.

jeden. Naciśnij â–² alias â–¼ Display, aby wydrukować raporty, a następnie uwaga mediów OK.

b. â–² Naciśnij lub tylko â–¼ na stronie ustawień drukarki, a następnie naciśnij OK.

Jak zaryzykować wyłączyć ręczne podawanie na prostej drukarce?

W oknie Właściwości wybierz kartę Papier/Jakość klienta, wybierz opcję Automatycznie lub ewentualnie Odpowiednią tacę użytkownika z listy rozwijanej Zdefiniowane źródło:, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Notatka. Nie wybieraj opcji „Podawanie ręczne” z listy rozwijanej. Kliknij Zastosuj, aby zastosować ustawienia, po prostu kliknij OK, aby zamknąć okno Właściwości.

w. Kliknij idti. Raport jest automatycznie wysyłany SMS-em.

Błąd ręcznego podawania drukarki Brother

d. Kiedy skończysz, naciśnij 2, aby otworzyć menu.

– Jeśli na obszernym ekranie wyświetlany jest komunikat „Brak ręcznego podawania”, przejdź do kroku 5.

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

– Jeśli „Podawanie ręczne” jest nadal wyświetlane na ekranie urządzenia, upewnij się, że „Podawanie ręczne” jest wyłączone, powtarzając kroki 2 w połączeniu z 3.

– Jeśli po zduplikowaniu tych kroków nadal analizujesz komunikat „Kanał ręczny”, wypróbuj krok 4.

Jak zacząć naprawiono Nie umieszczaj papieru w ręcznym otworze na żywność?

Wybierz menu drukowania z instalacji, z której na pewno będziesz korzystać. (Procedury wyboru nawigacji drukowania różnią się w zależności od używanej aplikacji.)Kliknij Właściwości.Przejdź do ich zakładki „Podstawowe” i wybierz „Ręcznie” jako nowe źródło papieru.Powiedziałbym, że bez wątpienia wyślij dane do druku do maszyny.

jeden. Naciśnij â–² plus â–¼, aby wyświetlić, powiedziałbym konfigurację, a następnie zainicjuj wyskakujące okienko OK.

b. Naciśnij lub â–² â–¼ tygodni, aby zresetować wyświetlacz, a następnie nowe media OK.

w. Naciśnij â–² lub â–¼, aby zademonstrować resetowanie urządzenia, a następnie kliknij OK.

d. Naciśnij ▼ wybierz, aby zresetować do zera. Machine Express zapyta Cię w ten sposób, w którym chcesz ponownie uruchomić piwowar.

e.Naciśnij â–¼ i wybierz Tak. Ponowne uruchomienie komputera zwykle zajmuje trochę czasu.

– Jeśli dokument zostanie wydrukowany, problem jest bez wątpienia rozwiązany.

– Jeśli nadal nie możesz wyświetlić instrukcji i dokumentu z wcięciem na ekranie urządzenia, przejdź do wskazówki 6.

6. Wybierz korygowane źródło papieru w biker drukarki. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w zależności od używanego systemu operacyjnego:


– Jeśli część korzystająca z treści zostanie wydrukowana, problem zostanie rozwiązany.

– Jeśli aplikacja nie drukuje się, a stała motywu pokazuje „Podajnik boczny” na ekranie urządzenia, przejdź do wskazówki 8.

8. Ustawienia w stosowanym podejściu mogą wymagać tylko pierwszeństwa przed ustawieniami zwykle w sterowniku drukarki Brother. Sprawdź drukowanie swojej aplikacji, aby upewnić się, że ogólnie źródło papieru nie jest ustawione na rynku na Ręczne. Po upewnieniu się, że domyślne źródło papieru jest dokładnie ustawione, spróbuj ponownie wydrukować dokument.

W przypadku drukowania obrazów z programu Microsoft Word lub podobnej aplikacji, w przypadku drukowania z programu Microsoft Word lub zazwyczaj podczas czytania: „Podawanie ręczne”, „Brak papieru”, „Załaduj papier” lub może to być „Podajnik MP”. podobna aplikacja

– Jeśli problem z próbkami nadal występuje, przejdź do strony GWARANCJA I SERWIS OPCJE.machine

Otrzymujesz roczną ograniczoną gwarancję wymiany. Skorzystaj z poniższego łącza, aby umożliwić im znalezienie świetnego Autoryzowanego Centrum Serwisowego Brother w pobliżu Twojego nowego urządzenia. Możesz również skontaktować się z obsługą klienta jako dodatkowe opcje gwarancji.

Brother printer guideline feed error

jeden. Otwórz plik Drukarki. Aby uzyskać instrukcje, kliknij tutaj.

B. Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik drukarki i wtedy kliknij lewym przyciskiem myszy Preferencje drukowania.

C. Ustaw zasilanie papieru na Auto First dla raportu nad innymi stronami.

D. Kliknij Zastosuj → OK. Przejdź do 7. roku życia

Jak odwrócić moja drukarka Brother z ręcznym nawozem wysokopotasowym jest do automatycznego podawania?

Wybierz najbardziej odpowiednią zakładkę “Podstawowe” i wybierz “Wybór automatyczny” lub “Podajnik 1” z listy rozwijanej “Źródło papieru”. Opcja automatycznego wyboru bez wysiłku pobiera czasopisma z dowolnego papieru (podajnik może być podawany ręcznie) z dokładnym rozmiarem papieru, aby zakwestionować Twój list.

jeden. W aplikacji wybierz Plik → Drukuj.

B. Wybierz swoją drukarkę Brother z listy firm poligraficznych w sterowniku.

C. Wybierz „Preferencje drukowania” z listy rozwijanej „Aplikacja”.

tj. Ustaw źródło papieru na Automatyczne.

mi. Przejdź do kroku 7.

na użytkownika30.09.2020Podręcznik użytkownika drukarki Brother

30.09.2020 Podręcznik użytkownika drukarki Brother

Dlaczego mój brat drukarka będzie powtarzać ręczne podawanie?

„Podawanie ręczne” wskazuje, że ustawienie tacy urządzenia lub ustawienie typu strony papieru w kabinie drukarki jest ustawione na podawanie ręczne, ale papier nie jest załadowany do fizycznego gniazda podawania. 1. Załaduj kawałek papieru do ręcznego podajnika ptaków. Właściwie wydrukuj dokument i pozbądź się komunikatu o błędzie.

Twoja drukarka Brother miałaby problem z ręcznym przekazywaniem, jeśli źródło dokumentów w każdym oprogramowaniu jest ustawione na ręczne spełnianie, a główny rozmiar papieru jest teraz ustawiony na odpowiedni dopasowany. Może się to łatwo zdarzyć, gdy dokładnie dokumenty, które chcesz wydrukować, zostały utworzone jako określone odkrycie, przesyłka pocztowa lub etykieta, dzięki czemu każdy może wywołać magika etykiet w MS Word. Nie myśl, że próbują drukować zaksięgowane dokumenty zgodnie z regułami, w tym stworzonym dawno temu wzorcem. Drukarka Brother zawiesza się Brother Printer Manual Feed Error
Error De Alimentacion Manual De Impresora Brother
Oshibka Ruchnoj Podachi Printera Brother
형제 프린터 수동 급지 오류
Brother Printer Handmatige Invoerfout
Fehler Bei Der Manuellen Zufuhr Des Brother Druckers
Errore Di Alimentazione Manuale Della Stampante Fratello
Erreur D Alimentation Manuelle De L Imprimante Brother
Erro De Alimentacao Manual Da Impressora Brother
Brother Skrivare Manuellt Matningsfel