Rozwiązywanie Problemów Z Wyładowywaniem Zestawu C# Zlokalizowanego W Czasie Wykonywania

Jeśli masz c# unload assembler zainstalowany na swoim ulubionym komputerze w czasie wykonywania, ta rezerwa użytkownika może ci pomóc.

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

Ładuje ten zestaw podejścia z jego AssemblyName. Konfiguracja jest przesyłana do strony rrnternet dzwoniącego na podstawie dostarczonych dowodów. Load(Byte[]) Ładuje zestaw i obraz komponentu pliku wspólnego obiektu (COFF), który zawiera zestaw wyjściowy. Zestaw jest zawsze ładowany do wywołującego, bliżej domeny.

Ładuje zestaw o nazwie AssemblyName. Zestaw jest ładowany do tej większości domeny dzwoniącego kierującej dostarczonymi dowodami. Load(Byte[]) Ładuje wspaniałą konfigurację obrazu opartą na Common Object File Structure (COFF) zawierającą jakiś wygenerowany budynek. Zespół jest bogaty w nową domenę aplikacji wywołującej.

c# zwolnij asemblację jednostki w czasie wykonywania

Zestawy, do których odwołuje się Twoja procedura, są automatycznie ładowane w dobrze znanym języku, ale zazwyczaj dostępna jest również opcja na rynku, aby dynamicznie ładować określone zestawy w ekstremalnej domenie aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Jak załadować zestawy do jednej konkretnej domeny aplikacji.

W rzeczywistości w .NET There Framework nie byłoby możliwości wyładowania niestandardowego montowania sprzętu bez zwalniania wszystkich typowych domen aplikacji, które go zawierają. Nawet jeśli zespół ma inną opcję, rzeczywisty plik zespołu pozostaje bogaty, dopóki wszystkie bloki aplikacji zawierające koncepcję nie zostaną usunięte. W .NET Core administratorzy klas System.Runtime.Loader.AssemblyLoadContext zwalniają jednostki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie plus debugowanie zestawu w Unloadability .NET Core.

Ładowanie i rozładowywanie zespołów

Jak rozładować załadowany zespół c#?

Aby rozładować najlepszą kompilację. NET Framework musi zwolnić wszystkie domeny aplikacji, które go zawierają. Aby rozpakować domenę aplikacji, użyj tego z tej domeny aplikacji. sposób rozładunku.

W celu załadowania zestawu do domeny żądania, jedna z kilku taktyk ładowania została zainfekowana przez moduł AppDomain w tym zestawie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak załadować zestawy wchodzące do domeny urządzenia. Pamiętaj, że .NET Core obsługuje tylko tę domenę pojedynczej aplikacji.

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

Aby zwolnić doskonały, niesamowity zestaw w .NET Framework, osoba musi zwolnić wszystkie aplikacje do nazewnictwa witryn blogów, które go zawierają. Aby usunąć aplikację z adresu URL witryny, użyj głównej metody AppDomain.Unload. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak: usunąć domenę aplikacji.

c# sprzedaj zestaw w czasie wykonywania

Jeśli użytkownicy z aplikacji .NET Framework chcą – zwolnij niektóre zestawy, a nie inne osoby, rozważ utworzenie nowego adresu oprogramowania, uruchomienie w nim kodu, a zatem zwalnianie tej domeny aplikacji. Aby uzyskać znacznie więcej informacji, zobacz Jak: usunąć samą domenę aplikacji.

Oglądaj, a także multimedia

 • Samouczek języka C#
 • Podstawy programowania (Visual Basic)
 • Zespoły w .NET
 • Jak załadować zestawy do dowolnej domeny aplikacji
 • 2 minuty odtwarzania
 • Kilka dni temu, tworząc doskonałą aplikację, miałem bardzo bezstresowy problem: nie mogłem rozpakować odpowiedniego dynamicznie zmapowanego złożenia. Wybieram Visual Studio i 2008.Net 3.5. Przeszukałem sieć i z jednej strony dostałem wskazówkę, dlaczego prawdopodobnie przesłałbym budynek do kilku innych domen aplikacji, a następnie stworzyłem instancję tego, czego zwykle używam jako present, a następnie przesłałem moją specjalną domenę aplikacji. Zrobiłem to, ale szczerze mówiąc, problem nie został rozwiązany nawet po wykonaniu tego, a prawdę mówiąc, po zwolnieniu domeny aplikacji, gdy próbowałem przełączyć wyodrębnioną funkcję z przesłanego zestawu, funkcja została umiejętnie wywołana. Teraz coraz bardziej mnie to denerwuje. Musiałem trafić w konkretną głowę. Dużo poruszając się po Internecie, znalazłem wyjście.

  Co to jest AppDomain C# ?

  Ranga AppDomain obsługuje zestaw zdarzeń, które według ekspertów pomagają aplikacjom reagować na ładowanie wytworu, zwalnianie adresu URL aplikacji lub wystąpienie nieobsłużonego wyjątku. Zalety. Samodzielny proces systemu operacyjnego CLR zawiera wielowarstwowe domeny aplikacji.

  Teraz chcę dać systemowi takie problemy i wskazać, jak rozładować rozliczenie, które zostało dynamicznie załadowane, wybierając AppDomains z normalnymi fragmentami kodu.

  Główne bariery:

  Następnie sformułuj przykład i uzyskaj swój bieżący obiekt montowania raz:

 • Nie można przesyłać strumieniowo plik lub zestaw lub odrębność od jego zależności?

  Istnieją sposoby obejścia tego problemu: Być może plik DLL nie pochodzi z pliku /bin. Po prostu skopiuj inicjującą bibliotekę DLL, aby naprawdę był folder /bin, lub ustaw tę opcję na Copy Local = True w Visual Studio. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź, czy konkretna wersja zestawu, do którego zwykle się odnosimy, jest wystarczająco różna w wyniku wersji, której szukasz.

  Utwórz klasę, której klasa „B” pochodzi z MarshalByRefObject.

 • Jak wyładować Załadowany zespół c#?

  Aby utworzyć zespół znajdujący się w . NET Framework musi sprzedawać wszystkie domeny aplikacji zawierające tę opcję. Więc jeśli chcesz odciążyć domenę aplikacji, potrzebujesz określonej AppDomain. sposób rozładunku.

  Napisz ważną metodę LoadAssembly(AssemblyPath) w klasie „B”, której założeniem jest przyjęcie celu montażu względem parametru. To zadanie ładuje to, a wyszukiwanie zespołu staje się nieważne.

  Czym jest po prostu AppDomain C#?

  Klasa AppDomain używa zestawu zdarzeń, które przyznają aplikacjom komputerowym reagowanie na normalne ładowanie zestawu, zwykle możliwość całkowitego zwolnienia domeny aplikacji lub wystąpienie określonego nieobsłużonego wyjątku. Zalety. Natywny proces systemu operacyjnego CLR może obejmować różne domeny aplikacji.

  Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

  Z pewnością można załadować plik lub zestaw także jedną z jego zależności?

  Zwykle istnieją rozwiązania tego problemu: Obraz DLL może nie znajdować się w folderze 100% /bin. Po prostu skopiuj jakąś bibliotekę DLL do folderu /bin lub napraw to Visual Studio Copy Local = True locale. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź, czy wersja powiązana z konstrukcją, do której się odwołuje, faktycznie różni się od wersji, która prawdopodobnie będzie przeszukiwana.

  C Unload Assembly At Runtime
  C 런타임에 어셈블리 언로드
  C Scarica L Assembly In Fase Di Esecuzione
  C Assembly Zur Laufzeit Entladen
  C Unload Assembly Tijdens Runtime
  C Decharger L Assembly Au Moment De L Execution
  C Lossa Montering Vid Korning
  C Descargar Ensamblado En Tiempo De Ejecucion
  C Descarrega O Assembly Em Tempo De Execucao
  C Vygruzit Sborku Vo Vremya Vypolneniya