Hur Man åtgärdar Apache SSL Private Key Not Found-fel

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

Om du får ett apache SSL-fel privat nyckel som inte nödvändigtvis hittades, borde dagens guide vara till hjälp.

Från Bugzilla Helper:Användaragent: Mozilla/5.0 U; (x11; Linux i686; en-US; rv:1.7.5)Gecko/20041111 Firefox/1.0Beskrivning av problemet:Jag försöker, skulle du skapa självsignerade SSL-poster för att framgångsrikt testa minaEn bil. Jag följer många av följande steg för att nå målet med min egen privata nyckel:Att ta bort falska preliminära program är standardinställningen för FC3.rm -f /etc/httpd.conf/ssl.crt/server.crtn/etc/httpd.conf/ssl.key/server.keySkapa sedan en annan nyckelcd /usr/share/ssl/certifikat/göra en genkeySkapa nu ett bra solidt certifikatcd /usr/share/ssl/certifikat/göra ett provintygNu när jag startar httpd-tjänsten begär jag det här felet:Starta httpd-tjänstenBörja överväga httpd:apache/2.0.52 mod_ssl/2.0.52 (lösenfrasdialog)Vissa av dina personnyckelfiler är krypterade av säkerhetsskäl.För att läsa för dem måste din all-round familj tillhandahålla vanliga fraser.Server.domain.co.uk:443 (RSA)Ange vår egen lösenfras: apache:mod_ssl:Fel: den privata nyckeln som förmodligen inte hittas.**Stoppade[MISSLYCKADES]Jag går inte ens så långt som att ange säkerhetslösenordet som är kopplat till nyckeln.Detta indikerar att det mesta av filen server.key definitivt inte ingår./etc/httpd/conf/ssl.key men dokumentet kommer att kontrolleras och det är det./etc/httpd/conf.d/ssl.conf också för att göra detta pekar på den här filen.ssl_errors my.log utdata:[Jan 05, 2005 2:33:45 PM] [Fel] Initiering: Det går inte att läsa hela inlägget[Obs: tekniker som angavs eller ändrades före omstart?][Jan 05, 2001 2:33:45 PM] SSL [Fel] Biblioteksfel: 218710120Fel: 0D094068: Asn1-kodningsregimer: d2i_ASN1_SET: ogiltig tagg[Jan 05, '05 2:33:45 PM] SSL [Error] Library Error: 218529960Fel: 0D0680A8: asn1-kodningsprocedurer: ASN1_CHECK_TLEN: trasig tagg[Jan 05, 2005 2:33:45 PM] SSL [Fel] Biblioteksfel: 218595386Fel: 0D07803A: asn1 programmerar rutiner: ASN1_ITEM_EX_D2I: kapslat asn1-fel[Jan 05, 2005 2:33:45 PM] SSL [Fel] Biblioteksfel: 218734605Fel: 0D09A00D: asn1-gemenskapsprocedurer: d2i_PrivateKey: ASN1-bibliotekDet finns möjligen denna utdata från dmesg:SELinux: initierad (dev 0:13, nfs nature), använder genfs_contextsrevision(1104934858.355:0): avc: antagen från getattr för pid=3695Exe=/usr/sbin/httpd path=/etc/httpd/conf.d/ssl.conf dev=dm-0 ino=32789scontext=root:system_r:httpd_t tcontext=root:object_r:user_home_ttclass = filrevision(1104934858.356:0): avc: artikel nekad för pid=3695exe=/usr/sbin/httpd name=ssl.conf dev=dm-0 ino=32789scontext=root:system_r:httpd_t tcontext=root:object_r:user_home_ttclass = filrevision(1104934951.020:0): avc: getattr tackade nej för pid=3708exe=/usr/sbin/httpd path=/etc/httpd/conf.d/ssl.conf dev=dm-0 ino=32789scontext=root:system_r:httpd_t tcontext=root:object_r:user_home_ttclass = filaudit(1104934951.020:0): avc: läs cast off eftersom pid = 3708exe=/usr/sbin/httpd name=ssl.conf dev=dm-0 ino=32789scontext=root:system_r:httpd_t tcontext=root:object_r:user_home_ttclass = filJag köpte även denna med teståtkomst i händerna på freessl von.com men det härsamma saker händer.Releasebeloppsversion av den valda halvan (om tillämpligt):kärna 2.6.9-1.724_FC, httpd-2.0.52-3.1, mod_ssl-2.0.52-3.1 ochopensl-0.9.7a-4Hur reproducerbar:alltidUppspelningssteg:1. Ta bort befintligt viktigt + certifikatrm -f /etc/httpd.conf/ssl.crt/server.crtn/etc/httpd.conf/ssl.key/server.key2. Försök sedan att ställa in en ny /usr/share/ssl/certs/göra en nyckelCD Genkey3.Skapa ett nytt certifikatcd /usr/share/ssl/certifikat/göra ett prova saker ut certifikat4. Kör ApacheStarta httpd-tjänsten    Faktiska resultat: Kör Apache/2 httpd:.0.52 mod_ssl/2.0.52 (godkänterbjuda dialog)Vissa av eller till och med privata nyckelfiler är krypterade av säkerhetsskäl.För att läsa för dessa katter måste du sätta tidigare meningar.Server.domain.co.uk:443 (RSA)Ange lösenordsfras: Apache: mod_ssl: Fel: privat paramount hittades inte. Resultat:**stoppade[misslyckades]Förväntar sig Apache i sättet att starta upp och ha goda förutsättningar att använda SSL-krypteringSidor.Vidare information:Detta är nästan säkert standardinställningen. det fanns absolut inga ssl.conf-datakommer inte att ändras på något sätt förrän lösenorden som används för vår egen server.key användsbehåll inga specialtecken

sista

audit(1104934858.356:0): avc: looked over nekad med stöd för pid=3695exe=/usr/sbin/httpd name=ssl.conf dev=dm-0 ino=32789scontext=root:system_r:httpd_t till viss del tcontext=root:object_r:user_home_ttclass betyder filantyder att /etc/httpd/conf.d/ssl.conf inte är exakt märkthöger. Du kan försöka:restorecon /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

apache ssl error individualized key not found

Jag hittar ingen tidsgräns om jag ganska äger det här laget, eller hur?Jag lider av det speciella att starta httpd-startlösningarna efter det startarrestorecon /etc/httpd/conf.d/ssl.confoch en sak hände som tidigare med för närvarande samma fel

apache ssl error hidden key not found

Ingen retur förväntas. Vad betyder :# ls /etc/httpd/conf -lz.d/ssl.confge?
Det kommer tillbaka-rw-r--r--root system_u:object_r:httpd_config_t/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
Jag känner samma chans. MENsom en lösning för att inaktivera den specifika selinux-applikationen (setenforce 0 )låter mig och mina kollegor börja med httpd och ange lämplig lösenfras. Inget revisionsmeddelandevisas i /var/log/messages för att avslöja vad som faktiskt kränker selinuxungefär samma sekund som applikationen är effektiv.

Kommentar 5 Richard dag 2005-02-16 18:32:58 UTC Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

Apache Ssl Error Private Key Not Found
아파치 Ssl 오류 개인 키를 찾을 수 없습니다
Erreur Ssl Apache Cle Privee Introuvable
Privatnyj Klyuch Oshibki Apache Ssl Ne Najden
Chave Privada De Erro Ssl Do Apache Nao Encontrada
Blad Apache Ssl Klucza Prywatnego Nie Znaleziono
Apache Ssl Fehler Privater Schlussel Nicht Gefunden
Apache Ssl Error Clave Privada No Encontrada
Apache Ssl Fout Privesleutel Niet Gevonden
Errore Apache Ssl Chiave Privata Non Trovata