Steg För Att Lösa Permanent SMTP-fel 554 5.7.1

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

Det är viktigt att kolla in dessa felsökningsidéer om du får smtp 554 5.7.1 permanent fel på din PC.

1″ är ofta “Obehörig”. En adress före “E-post från” betyder att du inte har tillräckligt många rättigheter att skicka, eller att produkten är ogiltig eller obehörig utom tvivel om vilken auktorisation som används; siffran i RCPT TO-kommandot är helt enkelt inte kompatibelt med de beviljade behörigheterna, vad missbrukaren kan göra, meddelandedata skickas beroende på användaren som etablerade det.

läser in×Förlåt att jag slutarUppdatering

Hur tar hand om Jag fixar Error 554 5.7 1?

Beroende på servern kan e-postarbete och födsel misslyckas med efterföljande felkoder:

554 5.7.1: Klientvärd avvisad: åtkomst nekad
554 5.7.1 ; . . Tjänsteklienten är inte nödvändigtvis helt tillgänglig; Värd XXXX blockerad som ett resultat av zen.spamhaus.org
554 5.7.1 Vidarebefordran: Åtkomst nekad
554 5.7.1 Din: XXXX e-postserver diskuterad under www.spamhaus.org
554 5.7.1: Adress mottagen från mottagaren avvisad: 554 Åtkomst nekad
5.7.1 samt , meddelande kan inte accepteras, argumentera strategier
554 5.7.1: Röstmeddelande nekad kontroll
554 5.7.1: Omdirigeringsåtkomst avstod för domän
> 554 5.7.1: : mottagaren vägrade bearbeta: anvä[email protected]än användare.com existerar inte på något sätt 554
5.7.1: tankar kan inte accepteras offentligt, avvisa
falskt 554 5.7.1: meddelande via DNSBL – check avvisad
7 554.7.1: avsändarhandtag avvisad: åtkomst nekad
5 554.7.1: < anvä[email protected]än .com avsändare>: bearbetning nekad: slängs av detta domänmetod
554 5.7.1: : bearbetning nekad av avsändare: enhet blockerad
554 5.7.1: din server XXXIs z svartlistad dul .dnsbl.sorb sn men listade. Kontakta din telefon/DSL/nätverksleverantör.
554 5.7.1: Tro () med intresseområdet (av… Matchningar) i den bästa samlingen av Internetgemenskapen. Låt oss kolla på spam. Vänligen dubbelkolla åsikten innan du skickar in igen.
554 5.7.1: Meddelande blockerat på grund av spaminnehåll medan det är i allmänt meddelande
554 5.7.1: Du har normalt inte behörighet att logga in
554 5.7.1: < servernamn [XXXX ]>: Klientvärd stoppad: avsändarens e-postwebbserver blockerad
554 5.7.1: Tjänsten är inte tillgänglig. Klientval [X.X.X.X] blockerad av lokal SIP
Värdering 554 5.7.1: Elektronisk e-post kan bara inte levereras. E-postorsak: Samma som skräp som upptäcks av skräppostfilter.
554 5.7.1 till [MW01] Meddelandeinnehåll accepteras inte enbart av policyskäl
alla 5 554.7.1: ACL dns_rbl; Värdklienten [X.X.X.X] tillåter normalt inte användningen av sa-ip4tset.blagr.emailsrvr.com=127.26.0.2 Cloudmark CSI. Se http://csi.cloudmark.com/reset-request för mer fakta och tekniker om orsaken till att dessa mål inte kunde uppnås
554 5.7.1: ACL dns_rbl; Klientvärd [X.X.X.X] igensatt med avsändarpoäng sa-ip4tset.blagr.emailsrvr.com=127.22.0.2. Besök https://senderscore.org/rtbl/ för att se varför detta meddelande inte kunde levereras
554 5.7.1: ACL dns_rbl; Värdklienten [X.X.X.X] förhindrade att Spamhaus XBL skapades och genererade sa-ip4tset.blagr.emailsrvr.com=127.24.0.2. Vänligen stanna på http://www.spamhaus.org/lookup/ för mycket mer information om varför tankar inte kan överföras
554 5.7.1: ACL dns_rbl; Ägarvärden [X.X.X.X] blockerad av sa-ip4tset.blagr.emailsrvr.com=127.5.0.X Spamcop. Besök http://spamcop.net/bl.shtml för att ta reda på varför det här meddelandet vanligtvis inte levererades

Hur fixar jag Fel 554 5.7 1?

Vad ska du göra om någon, som användare, får detta unika fel? Det första du ska göra kan vara att diskutera dina e-postinställningar med vilken e-postleverantör som helst. Se till att familjer har rätt e-postserver, titel och lösenord. Kontrollera även om din organisation ska använda SMTP-autentisering eller om du ska använda POP före SMTP.

Värde 554 5.7.1 att din e-post utan tvekan beaktas

“förbjuden”

. Detta är naturligtvis inte bra acceptabelt. Studera marknadsföringsfelet noggrant så att det minskar det.

Obehörig avsändare

Hur väljer jag fixar SMTP Error 554?

Om ett visst felmeddelande visar “Transmission denied” och även “Access denied”, betyder det att du inte har behörighet att skicka e-postprogram via reläservern. Här är nästan alltid några exempel:

lite

Vad innebär SMTP-fel 554 menar?

554 5.7.1? Klientvärd avvisad: nekad
Ansluter till 554 5.7.1 Relä: åtkomst nekad
554 5.7.1: Destinationsadress nekad: åtkomst nekad 554
5.7.1: Reläåtkomst nekad för domän
554 5.7 .1: Avsändaradress avvisad: få tillgång till nekad

Se till att ditt leveransschema förmodligen är korrekt inställtautentisera försedda med det senaste lösenordet och användarnamnet. Dessutom kan SMTP-servern kräva att din Från/Från exakt matchar den e-postadress som någon person använder för att logga in på typen av SMTP-värd. Vi ägnade en hel artikel åt detta.här Ämne.

Skräppostfilter

Hur fixar jag Mottagarens adress avvisad?

Servern kan behöva på väg att avvisa e-postinnehåll som skräppost. Här är några exempel:

lite Wow
smtp permanent error 554 5.7.1

554 5.7.1: Meddelande kan inte tas emot, sexuellt avvisningsförfarande
554 5.7.1: Meddelandet kan inte tas emot permanent, avslag
Spam 554 5.7.1: Meddelande avvisats av ordbokskontroll
554 5.7. 1: Meddelande blockerat på grund av bedrägeriinnehåll i meddelandet
554 5.7.1: Ett meddelande från Feelings () i form av ett ämne (från…matcher) visar en bra solid profil i den specifika Internetgemenskapen. Jag pratar nog allt om spam. Kontrollera ditt meddelande innan du skickar det igen.
554 5.7.1: E-postmeddelandet kanske inte levereras. Orsak till e-post: betraktas som spam av skräppostfilter.
554 5.7.1: [MW01] Meddelandeinnehåll är verkligen typiskt av skäl

Policy Korrigera fraserna och ämnet för strömmen så att den inte undersöker som spam och försök igen.här Ämne.

Svartlista

Din IP-adress eller IP-adressen för telefonens SMTP-server kan vara svartlistad. Här är några exempel:

lite
Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

554 5.7.1: Meddelande avvisats av DNSBL check
fifth 554.7.1 Din: Mailserver XXXX, troligen listad på www.spamhaus.org
550 5.7.1 [RBL ]:: Avsändare blockerad
5.7.1: : Överskridande nekad: Blockerad av hela domänen
5.7.1: : Avsändare anses avvisad: Blockerad genom att använda mottagare
554 5.7.1: : Klientvärd raderad: avsändarens e-postserver allvarligt blockerad
554 5.7.1: Tjänsten är verkligen inte tillgänglig. Klientvärd [X.X.X.X] blockerad som ett resultat av lokal SIP
Värdering 554 5.7.1: ACL dns_rbl; Värdklienten [X.X.X.X] har kopplat in valet av sa-ip4tset.blagr.emailsrvr.com=127.26.0.2 Cloudmark CSI. Besök http://csi.cloudmark.com/reset-request extended för att se varför dessa mål inte kan uppnås

smtp permanent fel 554 5.7.1

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

Hur servar jag SMTP-fel 554 ?

Kontrollera din servers IP-adress för möjliga svartlistor.Om du utan tvekan inte är svartlistad, begär att ditt IP-fokus ska vitlistas från den angivna servern.

Vad betyder SMTP-fel 554?

Vad betyder SMTP-fel 554 nödvändigtvis? Vanligtvis innebär SMTP-korruption 554 att e-posttransaktionen mellan den avgivande servern och den mottagande servern försvann. Detta fel är faktiskt oåterkalleligt och servern kommer troligen inte heller att undersöka för att skicka meddelandet igen.

Hur definitivt fixar jag fel 554 i Outlook?

Möjlig orsak och lösning för fel 554 Om du överskrider det optimala antalet gränser kan din server registrera din IP-adress som spam. Lösning 1: Försök att mejla en liten fungerande grupp eller kontakt. Klicka aldrig på alla dina kontakter samtidigt. Lösning 8 – Ändra SMTP-porten där till 587 och se till att kryssrutan “Min server kräver autentisering” är allmänt markerad.

Smtp Permanent Error 554 5 7 1
Blad Staly Smtp 554 5 7 1
Smtp Postoyannaya Oshibka 554 5 7 1
Smtp 영구 오류 554 5 7 1
Erro Permanente Smtp 554 5 7 1
Smtp Error Permanente 554 5 7 1
Smtp Permanente Fout 554 5 7 1
Permanenter Smtp Fehler 554 5 7 1
Erreur Permanente Smtp 554 5 7 1