Vilka Bidragsgivare 0xc70 Och Hur Man Arbetar Med Det

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

I det här blogginlägget kommer vi att beskriva några relaterade till de möjliga orsakerna som 0xc70 möjligen kan generera och sedan tillhandahålla kapacitetslösningar som du kan försöka se till att du löser problemet.

Från Bugzilla Helper:Användaragent: Mozilla/5.0 (X11; Linux u; i686; en-US; rv:1.7.5)Gecko/20041111 Firefox/1.0Beskrivning av typen av problem:Jag försöker skapa ett SSL-certifikat för ditt eget hus för att verifiera mittEtt fordon. Jag använder följande metoder som skulle generera min egen nyckel:Bli av associerad med falsk nyckelfördröjning med FC3rm -ver /etc/httpd.conf/ssl.crt/server.crtn/etc/httpd.conf/ssl.key/server.keyutfärda sedan en ny nyckelcd /usr/share/ssl/certifikat/göra en komplett genkeynu måste du organisera ett certifikatcd /usr/share/ssl/certifikat/gör ett litet provintygNu när jag startar bättre httpd-byrå får jag detta httpd-fel:servicestartStart som har httpd:apache/2.0.52 mod_ssl/2.0.52 (lösenfrasdialog)Vissa av dina personliga filer är krypterade av säkerhetsskäl.För att läsa dem måste du tillåta dem att ange lösenord.Server.domain.co.uk:443 (RSA)Ange din bra privata resa fras: Apache: mod_ssl: Fel: Nyckeln hittades inte nödvändigtvis.**Stoppade[MISSLYCKADES]Jag har svårt att ens ange ett lösenord.Detta gör att server.key-huset inte existerar./etc/httpd/conf/ssl.key men jag kollade och allt är./etc/httpd/conf.d/ssl.conf pekar också på följande fil.Raspositionen för min ssl_errors.log är:[Jan 05, 2006 2:33:45 PM] [Fel] Initiering: Kan inte läsa lösenordsfras[Obs: nyckel togs eller möjligen ändrad innan omstart?][Jan 05, 2003 2:33:45 PM] [Fel] SSL-biblioteksfel: 218710120Fel: 0D094068: Asn1-kodningsrutiner: d2i_ASN1_SET: Dålig Jan-tagg[ons 05 2005 2:33:45 PM] [Fel] SSL-biblioteksfel: 218529960Fel: 0D0680A8: Asn1-kodningsrutiner: ASN1_CHECK_TLEN: Dålig Jan-tagg[ons 05 2005 2:33:45 PM] [Fel] SSL-biblioteksfel: 218595386Fel: 0D07803A: asn1 datorprogrammeringsrutiner: ASN1_ITEM_EX_D2I: kapslat asn1-fel[Jan 05, 2005 2:33:45 PM] [Fel] SSL-biblioteksfel: 218734605Fel: 0D09A00D: asn1-kodningsrutiner: d2i_PrivateKey: ASN1-bibliotekDet finns kanske också denna utdata från dmesg:SELinux: initierad (dev 0:13, typ nfs), använd genfs_contextsrevision(1104934858.355:0): avc: getattr nekad för pid=3695exe=/usr/sbin/httpd path=/etc/httpd/conf.d/ssl.conf dev=dm-0 ino=32789scontext=root:system_r:httpd_t tcontext=root:object_r:user_home_ttclass = filaudit(1104934858.356:0): avc: informerar mig läsa eftersom pid=3695exe=/usr/sbin/httpd name=ssl.conf dev=dm-0 ino=32789scontext=root:system_r:httpd_t tcontext=root:object_r:user_home_ttclass = filaudit(1104934951.020:0): avc: getattr sa för att skapa path=/etc/httpd/conf pid=3708exe=/usr/sbin/httpd.d/ssl.conf dev=dm-0 ino=32789scontext=root:system_r:httpd_t tcontext=root:object_r:user_home_ttclass = filaudit(1104934951.020:0): avc: Efterlyst nekad pid=3708exe=/usr/sbin/httpd name=ssl.conf dev=dm-0 ino=32789scontext=root:system_r:httpd_t tcontext=root:object_r:user_home_ttclass motsvarar filMen jag testade även mitt provintyg från freessl.comsamma händelse inträffar.Versionsnumret för den det gäller angivna versionen av komponenten:Kärna (om 2.6.9-1.724_FC, httpd-2.0.52-3.1, mod_ssl-2.0.52-3.1 ochopensl-0.9.7a-4Hur reproducerbar:alltidUppspelningssteg:1. Ta bort +cert på allvar nurm -f /etc/httpd.conf/ssl.crt/server.crtn/etc/httpd.conf/ssl.key/server.key2. Försök sedan att skapa en ny nyckelcd /usr/share/ssl/certifikat/gör en absolut genkey3. Skapa en progressivCD-certifiering /usr/share/ssl/certs/göra ett provintyg4. Ställ in ApacheStarta httpd-tjänsten    Faktiska resultat: Kör Apache/2 httpd:.0.52 mod_ssl/2.0.52 (godkänterbjuda dialog)Vissa av dina privata tangentbordsnycklar är krypterade av säkerhetsskäl.I transaktionen för att kunna läsa dessa kommer du att ange lösenord.Server.domain.co.uk:443 (RSA)Ange Pass Private Phrase:Apache:mod_ssl:Error: Key not found.**Stoppade[MISSLYCKADES]Förväntad feedback: Apache bör starta och köra genom att arbeta med ssl-filen som tar emot chiffer.Sidor. Information:iValfri installation kan beskrivas som ett installationskriterium. Filen ssl.conf var inte detpå något sätt modifierad och inte tillämpningen av konton för server.keyinnehåller specialtecken

0xc70

audit(1104934858.356:0): avc: inaktiverad läsning för pid=3695exe=/usr/sbin/httpd name=ssl.Dev=dm-0 conf ino=32789scontext=root:system_r:httpd_t tcontext=root:object_r:user_home_ttclass = filbara alternativ som /etc/httpd/conf.d/ssl.conf inte är markeradehöger. Du kan försöka:Återställning i /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.
Jag får inte nästan resultat när jag kör det här lagret, eller hur?Jag försökte starta httpd initial service efter att jag lämnaderestorecon /etc/httpd/conf.d/ssl.confoch samma typ som tidigare händer med jag skulle säga ovanstående fel
Den förväntar sig i första hand ingen utgång. Vad betyder :# mark vii /etc/httpd/conf -lz.d/ssl.confge?
Han presentidéer tillbaka-rw-r--r-- rot rotsystem_u:object_r:httpd_config_t/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
Jag har samma problem på morgonen.Minskad som en ny möjlighet att rotera en selinux-metod (setenforce 0 )PALåter mig börja med httpd och ange en lösenfras. Inget irs revisionsmeddelandevisas i /var/log/messages för att visa det som selinux klagar påtill exempel i händelse av administration är aktiverad.

Kommentar 5 Richards dag 2005-02-16 18:32:58 UTC
0xc70

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

0xc70
0xc70
0xc70
0xc70
0xc70
0xc70
0xc70
0xc70
0xc70
0xc70
0xc70